Saobraćajni znakovi
Sobraćajni znakovi su:
  • znakovi opasnosti, 
  • znakovi izričitih naredbi,
  • znakovi obaveštenja, sa dopunskom tablom ili bez nje, koja je sastavni deo saobraćajnog znaka i koja bliže određuje značenje saobraćajnog znaka, 
  • svetlosni saobraćajni znakovi, 
  • oznake na kolovozu, trotoaru i sl.,
  • svetlosne i druge oznake na putu.
Saobraćajni znakovi se postavljaju s desne strane puta pored kolovoza u smeru kretanja vozila. Ako na mestu na kome se postavlja saobraćajni znak, zbog gustine saobraćaja ili drugih razloga, preti opasnost da znak neće na vreme primetiti učesnici u saobraćaju, saobraćajni znak se mora postaviti i na suprotnoj levoj strani puta ili iznad površine kolovoza.
Saobraćajni znakovi se postavljaju tako da ne ometaju kretanje vozila i pešaka.

Na sledećim podstranicama su prikazani saobraćajni znakovi iz sledećih kategorija: