Znakovi obaveštenja

Prvenstvo prolaza u odnosu na vozilo iz suprotnog smera

Podzemni ili nadzemni pešački prelaz

Put sa jednosmernim saobraćajem

Put sa prvenstvom prolaza

Prestanak zabrane preticanja svih motornih vozila sem motorcikla bez prikolice

Prestanak ograničenja brzine

Slepi put (sa desne strane)

Slepi put (u produžetku)

Auto-put

Put rezervisan za saobraćaj motornih vozila

Broj puta

Naziv naseljenog mesta

Putokaz

Putokaz za teren za kampovanje

Zona u kojoj je ograničeno trajanje parkiranja

Parkiralište

Bolnica

Radionica za opravku vozila

Benzinska stanica

Restoran

Teren uređen za izletište

Smer kretanja vozila koje namerava da skrene ulevo na raskrsnici na kojoj je skretanje ulevo zabranjeno

Obeležen pešački prelaz

Put sa jednosmernim saobraćajem

Prestanak svih zabrana

Završetak puta sa prvenstvom prolaza

Prestanak zabrane preticanja za teška motorna vozila

Prestanak zabrane davanja zvučnih znakova

Slepi put (sa leve strane)

Raskrsnica

Završetak auto-puta

Završetak puta kojji je rezervisan za saobraćaj motornih vozila
Broj međunarodnog puta

Završetak naseljenog mesta

Putokaz za aerodrom

Teren za kampovanje

Izlaz iz zone u kojoj je ograničeno trajanje parkiranja

Vremensko ograničenje parkiranja

Stanica za prvu pomoć

Telefon

Hotel ili motel

Kafana

Planinarski dom

Prestrojavanje vozila