Znakovi opasnosti


Opasnost na putu

Dve ili više uzastopnih krivina od kojih je prva levo

Ukrštanje sa sporednim putem pod pravim uglom

Spajanje sa sporednim putem pod pravim uglom sa desne strane

Spajanje sa sporednim putem pod oštrim uglom sa desne strane

Krivina nalevo

Biciklisti na putu

Opasna nizbrdica

Kamenje pršti

Suženje puta sa desne strane

Obeležen pešački prelaz

Blizina obale

Prevoj puta

Pokretan most

Domaće životinje na putu

Blizina avionske piste

Odronjavanje kamenja

Nailaženje na svetlosne saobraćajne znakove

Prelaz puta preko železničke pruge bez branika ili polubranika

Prelaz puta preko železničke pruge bez branika ili polubranika
udaljenost: 80m (jedna crta), 160m 
(dve)
 i 240m (tri)

Andrejski krst
pružni prelaz bez branika ili polubranika sa jednim kolosekom


Ukrštanje puteva iste važnosti

Dve ili više uzastopnih krivina od kojih je prva desno

Raskrsnica sa kružnim tokom saobraćaja

Spajanje sa sporednim putem pod pravim uglom sa leve strane

Spajanje sa sporednim putem pod oštrim uglom sa leve strane

Krivina nedesno

Tramvajska pruga

Opasan uspon

Suženje puta

Suženje puta sa leve strane

Deca na putu

Klizav kolovoz

Izbočina ili ulegnuće na putu

Tunel

Divljač na putu

Saobraćaj u oba smera

Radovi na putu

Poledica

Prelaz
 puta preko železničke pruge sa branicima ili polubranicima

Prelaz puta preko železničke pruge sa branicima ili polubranicima
udaljenost: 80m (jedna crta), 160m 
(dve)
 i 240m (tri)

Andrejski krst
pružni prelaz bez branika ili polubranika sa dva ili više koloseka